Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Wnioski i druki

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. ochrony środowiska

 1. Wniosek na demontaż i/lub odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew*
 3. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej/drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 6. Wniosek o uzgodnienie linii ogrodzenia działki

 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 8. Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości

 9. Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

 11. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 12. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. rolnictwa

 1. Podanie o wyrażenie zgody na podłączenie do wodociągu zbiorowego  budynku mieszkalnego projektowanego/istniejącego
 2. Podanie o wyrażenie zgody na podłączenie do wodociągu zbiorowego i kanalizacji budynku mieszkalnego projektowanego/istniejącego 
 3. Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jestem odbiorcą wody z wodociągu zbiorowego
 4. Podanie o wydanie zaświadczenia o przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym, które zostało doprowadzone do budynku mieszkalnego
 5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzenie ścieków
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druki dotyczące podatków:  

 1. Deklaracja na podatek rolny
 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 3. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 4. Deklaracja na podatek leśny
 5. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 6. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych 
 7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 8. Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 9. Oświadczenie ubiegającego się o pomoc publiczną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 10. Wniosek o zwrot nadpłaty

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej

 1. CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 2. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.
 3. Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda - numeracja porządkowa

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica
 6. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomosci
 7. Wniosek o wydanie opinii o możliwości dokonania podziału nieruchomości

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy  Siennica 
ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.