Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Bezpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatna Pomoc Prawna

udzielana będzie w każdy wtorek oraz piątek w godzinach 8.00 - 12.00 na I piętrze, pokój nr 1

Szanowni Państwo

 

 Od 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach. 

Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

 

 Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych. 

 

 Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są

 •  młodzież do 26 roku życia
 •  osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny 
 •  kombatanci
 • weterani
 •  osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 • ·  sprawy administracyjne,
 • ·  sprawy rodzinne,
 • ·  sprawy cywilne, 
 • ·  sprawy karne,
 • ·  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ·  z zakresu prawa podatkowego,
 • · związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :

 •  poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie     uprawnieniach , a także obowiązkach,
 •  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych ,  o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu. 

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście. 

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach. 

Informacja ogólna dotycząca bezpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mińskiego

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy  Siennica 
ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.