Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Harmonogram odbioru odpadów

=============================================================================================================

Terminarz obioru odpadów na 2022 rok  

 
 
 
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 roku  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Siennica  informuję, że wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy oraz przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Siennica  Nr 12 9226 0005 0045 0212 2000 0800,
 
w następujących terminach :
I kwartał – do 15 marca br.
II kwartał - do 15 czerwca br.
III kwartał - do 15 września br.
IV kwartał - do 15 grudnia br.
W treści wpłaty należy wpisać za co jest wpłata dokonywana, okres którego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko osoby której opłata dotyczy jeśli wpłaty dokonuje inna osoba.
 
Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Siennica zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości Siennica

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Siennica / poza miejscowością Siennica

Zasady selektywnej zbórki odpadów komunalnych

 

ZAWIADOMIENIE
o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujących od 01.04.2020 r.

Wójt Gminy Siennica zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr XIV.0007.161.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy są następujące:

  1. 25,00 zł / m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 50,00 zł/ m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie  informuję, że właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki  mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy  celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w kwocie 2,00 zł od stawki opłaty wnoszonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  są następujące:

  1. roczna  stawka w wysokości 169,00 zł w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. roczna stawka w wysokości 338,00 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wprowadzenie w/w stawki  opłaty wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe .

Przypominam również, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Wójt Gminy Siennica

/-/ Stanisław Duszczyk

 

Zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.