Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Turystyka

WALORY  PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE

 Południowo-wschodnia i zachodnia część gminy to obszary sprzyjające rozwojowi rekreacji. Przepływa tam rzeka Świder, która płynąc przez teren polodowcowy ze wzgórzami morenowymi, często pokrytymi lasami, tworzy malowniczy krajobraz. Rzeczka Piaseczna, dopływ Świdra, przepływając przez miejscowość Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki  tworzy liczne zakola i przełomy. Jest tu urozmaicona rzeźba terenu; różnice wysokości wahają się od około 120 m n.p.m. w dolinie Świdra w rejonie wsi Dłużew, do około 180 m na szczytach wydm w okolicy wsi  Budy Łękawickie.

Największe zbiorniki wodne to stawy w Siennicy,  Nowodworze  i Lasominie o ogólnej powierzchni 68,5 ha będące własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlach. Inne zbiorniki wodne to stawy będące prywatną własnością położone w Starogrodzie, Borówku, Dzielniku, Ptakach. Są one zasilane przez niewielkie dopływy rzeki Świder, między innymi Sienniczankę i Piaseczną.  Latem stawy te są atrakcją dla mieszkańców gminy i ich gości. Pofałdowane tereny, dużo lasów oraz zbiorniki wodne nadają tym terenom specyficzny mikroklimat, a bliskość Warszawy i dobry dojazd pozwalają na rozwój ich funkcji rektreacyjnej. Największym skupiskiem rekreacji indywidualnej jest miejscowość Borówek (97 działek) oraz Drożdżówka (58 działek).  

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny rekreacyjne wymienia się miejscowości: Borówek, Dąbrowę, Grzebowilk, Zalesie, Nową Pogorzel, Pogorzel, Julianów, Wojciechówkę, Krzywicę, Drożdżówkę,  Dzielnik, Nowodzielnik, Kulki, Wólkę Dłużewską, Starogród, Nowy Starogród, Dłużew, Majdan.

Na terenie gminy istnieją gospodarstwa agroturystyczne m.in. w miejscowości Ptaki.

Gmina Siennica jest gminą o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobach historyczno-kulturowych.

 Występują tu rezerwaty przyrody oraz liczne pomniki przyrody. Południowa część gminy leży w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obejmującym zachodnią część doliny Świdra, w którego obrębie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Świder” i „Wólczańska Góra”. Północna część gminy należy do Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którego terenie projektowany jest rezerwat „Krzywickie Strugi”.  

Rezerwat „Świder” obejmuje obszar o łącznej powierzchni 23.800 ha, czego w obrębie naszej gminy znajduje się niewielki odcinek rzeki Świder o długości ok. 1,8 km, tj. od spiętrzenia w miejscowości Dłużew do granicy gminy. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru rzeki Świder oraz bogatej nadbrzeżnej roślinności i bogatej fauny wodnej.

Rezerwat „Wólczańska Góra” we wsi Wólka Dłużewska obejmuje obszar lasu o powierzchni 4,72 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie ozu zbudowanego ze żwirów i piasków polodowcowych przed wielu tysiącami lat, ochrona drzewostanu i rzadkiej flory. Długość ozu wynosi 260 m., szerokość podstawy części południowej - 120 m., a północnej - 240 m. Bezwzględna wysokość ozu wynosi 151 m n.p.m., a wysokość od podnóża - 24 m. Obszar ten objęty jest ochroną zarówno ze względów geologicznych, krajobrazowych jak i florystycznych.   


 Miński Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie naszej gminy zajmuje powierzchnię 1.599 ha, co stanowi 5,49% ogólnej jego powierzchni. Zajmuje on północne tereny gminy, a jego południowa granica biegnie po drodze z Rososzy do Łękawicy dalej do Nowej Pogorzeli, Grzebowilka i za torami kolejowymi do granicy gminy.

 Charakterystyczną cechą tego obszaru jest dość duża jego lesistość wynosząca 37,8%, a na terenie gminy ok. 30%. Ponadto występuje tu dużo łąk, gęsta sieć rzeczek i strumyków, bogata szata roślinna w stanie naturalnym (lasy mieszane, grądy, bory bagienne, torfowiska, mchy i szuwary) oraz liczna grupa zwierząt prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem.

Na terenie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu projektowany jest rezerwat „Krzywickie Strugi” o powierzchni około 30 ha.   W obrębie tej powierzchni znajduje się mszar torfowiskowy i otaczający go bór bagienny. Występują tu zbiorowiska roślinności torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów. Stwierdzono tu zespół grzybieni północnych - jest to fitocenoza wodna rzadka w skali nie tylko Mazowsza i Podlasia, ale i w skali kraju. W borze bagiennym porastającym obrzeża projektowanego rezerwatu występuje borówka bagienna, bagno zwyczajne i modrzewica zwyczajna. 

 Tuż przy granicy z naszą gminą przy drodze z Pogorzeli do Mińska Mazowieckiego znajdują się stawy, które powstały w wyniku wybierania gliny potrzebnej do wyrobu cegieł. Jest to fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, gdzie znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel”.W skład rezerwatu wchodzą lasy otaczające stawy oraz bagna porośnięte unikatową roślinnością.

Do najciekawszych obiektów przyrodniczych zaliczyć należy zabytkowe i krajobrazowe parki podworskie w Bożej Woli, Dłużewie, Kątach, Pogorzeli, Grzebowilku i Żakowie. Znajdują się tam bogate drzewostany, niektóre z nich zostały uznane za pomniki przyrody.

Na terenie gminy poza parkami podworskimi występują jeszcze pojedyńcze drzewa uznane za pomniki przyrody. Są to: dęby szczypułkowe, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny i  klon pospolity.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.