Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok

Od budynków:

a) od budynków mieszkalnych - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od budynków lub  ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20.00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,10 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) od budynków pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
- od domów letniskowych - 7,25 zł od 1m. powierzchni użytkowej,
- od innych pozostałych - 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych - 2,77 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1mpowierzchni,
- wykorzystywanych na cele budownictwa letniskowego - 0,35 zł od 1m2 powierzchni,
- od innych pozostałych - 0,20 zł od  1m powierzchni. 

d) niezbudowanych objętych obszrem reiwtalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2018, poz.1398 z późn.zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesznym obejmująym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie teg planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 od 1 m2 powierzchni.

Zwolnione są z podatku od nieruchomości: 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

      1) budynki i grunty lub ich części wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej

      2) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Uchwała Nr XXVI.0007.214.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2021 roku.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy  Siennica 
ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.