Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Moja Przyszłość

Moja Przyszłość

 

 

 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
„Moja przyszłość”
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 

 

Projekt

pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych”.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.  w następujących placówkach: 

 - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

 - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.

 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.

 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku.

 

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie w/w Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica. Głównym celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Celami szczegółowymi Projektu będą: rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego. 

 

Gmina Siennica jako Partner Projektu będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań  określonych w Projekcie:

a) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z:

- j. obcego,

- przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

-poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego,

b) zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć,

c) zakup materiałów edukacyjnych,

d) organizację całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

 

Wyżej wymienione zajęcia będą prowadzone w grupach projektowych w wymiarze 20 godz. miesięcznie ( 80 godz. w 2014 r. oraz 120 godz. w 2015 r.) w każdej z wymienionych placówek oświatowych. Gmina nie wnosi wkładu finansowego, wnosi jednie wkład niefinansowy w postaci użyczenia sal.

 

Na realizacje zadań określonych w Projekcie Gmina Siennica otrzyma dofinansowanie przypadające na jedną grupę projektową w wysokości 24.510,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania dla wszystkich grup projektowych wyniesie 98.040,00 zł.

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.