Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Informacja o Planie Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Siennica

Informacja o przystąpieniu do opracowania „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Siennica”

 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica informuje:

Gmina Siennica przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Rozpoczęcie prac nad PGN podyktowane jest koniecznością wdrożenia działań zmierzających do redukcji gazów cieplarnianych do powietrza dla dobra naszych przyszłych pokoleń. PGN nakreślał będzie kierunki działań możliwych do realizacji w celu zainicjowania procesów redukcji gazów cieplarnianych wynikających z oddziaływania tak zwanej „Niskiej emisji”, uwzględniając przy tym aktualne uwarunkowania makroekonomiczne i środowiskowe oraz zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej.

Niska emisja” powstaje w wyniku procesów spalania paliw, przede wszystkim węgla w starych, niskosprawnych piecach i kotłach budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz kotłowniach lokalnych, z których odprowadzenie spalin do powietrza znajdujących się na wysokości do 40m nad poziomem gruntu.

 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędne także w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy, sektora przedsiębiorczości oraz indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w perspektywie lat 2014 - 2020.

 Niniejszym informuje się także, że w związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przeprowadzone zostanie wśród lokalnej społeczności Gminy Siennica ankietowe badanie dotyczące indywidualnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz użytkowanych w przedsiębiorstwach.

 

Czym jest PGN?

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym, stanowiącymusystematyzowanie planowanych do realizacji działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych ze szczególnym uwzględnieniem CO2. Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

 •  termomodernizację budynków,
 •  modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
 •  wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
 •  instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 •  instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na:

 •  zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,
 •  wzmocni szansę uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z realizacji tych projektów to:

 •  optymalizacja zużycia ciepła,
 •  redukcja kosztów ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
 •  poprawa komfort cieplnego,
 •  czystsze powietrze w Gminie.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica stwarza szanse na uzyskanie przez gminę, lokalnych przedsiębiorców a także indywidualne gospodarstwa domowe dofinansowania ze środków UE, co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i wzrostu zatrudnienia a przez to rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dotyczących optymalizacji produkcji i zużycia energii.

Prosimy zatem:

 •  Mieszkańców
 •  Przedsiębiorców
 •  Administratorów budynków użyteczności publicznej 

aktywne włączenie się do opracowania

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Siennica

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.