Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Uczciwy Urząd

Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję! 

Sygnalista to osoba, która w dobrej wierze ujawnia informacje, mogące świadczyć o występujących w danej organizacji nieprawidłowościach lub zachowaniach noszących znamiona korupcji, godzących w interes tej organizacji i zagrażający interesowi publicznemu.

Sygnalistą może być każdy, kto posiada informacje o nieprawidłowościach lub korupcji.

Nieprawidłowości to konflikt interesów oraz wszelkie działania nielegalne lub nieuczciwe, takie jak: nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków czy nepotyzm lub kumoterstwo.

Korupcja to działanie lub zaniechanie pracownika lub eksperta zewnętrznego podejmowane w interesie prywatnym, indywidualnym lub grupowym, stojącym w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy,  w zamian za nienależne korzyści materialne lub niematerialne, uzyskane dla siebie lub/i innych osób lub obietnicę takich korzyści.

Nieprawidłowości i korupcja prowadzą do nieuprawnionego wykorzystywania i marnowania środków publicznych zarówno przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i świadczące pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Informacje o nieprawidłowościach i korupcji w Gminie Siennica można zgłosić:

  • elektronicznie, za pomocą maila na adres: sygnalista@ugsiennica.pl
  • listownie na adres: Wójt Gminy Siennica (z adnotacją: do rąk własnych),
  • telefonicznie pod numerem: tel. 25 757 20 20, fax 25 757 20 95,
  • osobiście, po ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia są anonimowe. Urząd nie zbiera żadnych danych o zgłaszającym – sygnaliście (np. adres IP, lokalizacja itp.).

Dostęp do bazy zgłoszeń mają wyłącznie pracownicy Urzędu uprawnieni do jej obsługi.

Jeśli zdecydujesz się na ujawnienie swojej tożsamości (np. w celu przyśpieszenia wyjaśnienia sprawy), Twoje dane osobowe podlegają ochronie i nie mogą być udostępnione osobom trzecim, bez Twojej pisemnej zgody. Więcej informacji o ochornie danych osobowych można znależć pod adresem https://www.siennica.samorzad.pl/art,780,ochrona-danych-osobowych.html

Uwaga! Osoba, która wręczyła łapówkę nie podlega karze, jeśli poinformuje o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw, ujawniając przy tym wszystkie istotne okoliczności przestępstwa i uczyni to zanim organ ten dowie się o jego zaistnieniu z innego źródła. Kwestię tą regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1137), w tym art. 229 § 6, art. 230a § 3 oraz art. 296a § 5.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.